Мобилна навигација
31. јул 2020.

Јавна набавка број 41/2020 - Пружање услуга у области развоја предузетничког образовања у 2020 години

На основу члана 36. став 1. тачка 2.  став 7.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), доносим

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

БРОЈ 41/2020

 

  1. Наручилац: Министарство привреде, Београд, ул. Кнеза Милоша 20,
  2. Интернет страница: privreda.gov.rs
  3. Врста наручиоца: орган државне управе
  4. Опис предмета: услуга у области развоја предузетничког образовања и спровођења програма „Ученичка компанија“, у 2020. години.
  5. Назив и ознака из општег речника набавке: 98000000.– остале јавне, друштвене и личне услуге.
  6. Основ за примену преговарачког поступка: члан 36. став 1. тачка 2. Организација ''Достигнућа младих у Србији'', у овом тренутку је једина организација која у нашој     земљи спроводи међународно лиценцирани програм ''Ученичка компанија''. Лиценцу за спровођење наведеног програма издаје организација Junior Achievement Worldwide и иста лиценца представља потврду да одређена организација испуњава стандраде и има право и могућност да спроводи програм ''Ученичка компанија“
  1. Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив: ''Достигнућа младих у Србији'', ул. Војводе Хрвоја бр.28, 2. спрат, Београд