Мобилна навигација
Анђелка Атанасковић

„Србија је на правом путу. Настављамо са даљим економским јачањем земље и подизањем животног стандарда грађана“ - Анђелка Атанасковић

Дипломирала је на Машинском факултету Универзитета у Београду, одељење у Краљеву, 1982. године.

Одмах потом је засновала радни однос у тада Основној организацији удруженог рада - Наменска производња, као елитној организационој јединици некадашњег гиганта Прве петолетке, из које је након својинских трансформација, почетком 90-их година прошлог века, настало садашње Привредно друштво за производњу наменских производа ППТ- Наменска АД.

Доласком на место генералног директора ППТ – Наменска АД, у релативно кратком периоду успела је да од фабрике са бројним проблемима створи модерну, тржишно оријентисану компанију, која из године у годину бележи раст производње.

Поред професионалног рада у ППТ- Наменској, почев од 2017. године, као председник Парламента привредника Расинског округа Привредне коморе Србије, активно учествује у креирању привредне активности Расинског округа.