Мобилна навигација
02. сеп 2015.

Јавна расправа о Нацрту закона о задругама

Министартсво привреде, у поступку припреме Нацрта закона о задругама, спроводи јавну расправу о нацрту овог закона од 4. септембра 2015. године до 24. септембра 2015. године.

Презентације и расправе о предложеном Нацрту закона биће организоване по следећем распореду:

  • Нови Сад, 4. септембар 2015. године, у 11 часова, у Привредној комори Војводине (Велика сала), Хајдук Вељкова 11
  • Ниш, 8. септембар 2015. године, у 12 часова, у Регионaлној привредној комори (Велика сала), Добричка 2
  • Београд, 22.септембар 2015. године, у 11 часова, у Задружном савезу Србије (Велика сала), Македонска 21

Министарство привреде позива све заинтересоване чиниоце да узму учешће у јавној расправи и да примедбе, предлоге и сугестије, достављају писаним путем Министарству привреде, Сектор за развој малих и средњих предузећа и предузетништва, Београд, Кнеза Милоша 20 или путем електронске поште на e-mail адресу: preduzetnistvo@privreda.gov.rs.

По окончању поступка јавне расправе Министарство привреде ће анализирати све предлоге и сугестије учесника у јавној расправи, сачинити извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона и припремини коначну верзију Нацрта закона, за разматрање на седници Владе.