Мобилна навигација
12. окт 2021.

Компанија НИС једина доставила пријаву за учешће у поступку приватизације ХИП – Петрохемије

На јавни позив за избор стратешког инвеститора за Акционарско друштво за производњу петрохемијских производа, сировина и хемикалија ХИП – Петрохемија Панчево пристигла је једна пријава.

У предвиђеном року пријаву за учешће у поступку приватизације ХИП – Петрохемије доставила је компанија НИС. 

Министарство привреде позвало је 9. септембра сва заинтересована домаћа и страна правна лица да учествују у поступку приватизације моделом стратешког партнерства докапитализацијом привредног друштва ХИП – Петрохемија и поднесу своје пријаве за избор стратешког инвеститора.

Предмет јавног позива, који је затворен јуче у 12 часова, био је избор стратешког инвеститора који новчаном докапитализацијом субјекта приватизације у износу од 150 милиона евра постаје власник највише 90 одсто удела.

Комисија за спровођење модела стратешког партнерства, именована од стране Владе Републике Србије, у наредним данима предузеће активности на оцени достављене документације и понуде, на основу чега ће доставити предлог даљих корака Влади на одлучивање.