Мобилна навигација
11. јул 2022.

Почела кампања „Чувај себе – користи заштитну опрему“

У циљу подизања свести о важности коришћења личне заштитне опреме током извођења грађевинских радова, радова код куће, као и током спортских и рекреативних активности, у оквиру пројекта „ЕУ за Србију – подршка безбеднијим производима“, лансирана је кампања „Чувај себе – користи заштитну опрему“. Кампања ће трајати током јула, а обухвата ТВ кампању, брендиране аутобусе градског превоза у Београду и билборде у неколико градова у Србији.

Кроз пројекат „ЕУ за Србију – подршка безбеднијим производима“ Европска унија подржава Министарство привреде и друга ресорна министарства у усклађивању законодавства Републике Србије са законодавством Европске уније у подручју слободног кретања роба. Та област, уз слободу кретања људи, услуга и капитала, представља једну од основних слобода на којима се заснива Европска унија, јер јединствено и заједничко тржиште представља срж европских интеграција.

Кампања „Чувај себе – користи заштитну опрему“ друга је од неколико медијских промоција које ће бити спроведене током трајања пројекта који је усмерен ка даљем унапређењу процеса усклађивања и примене прописа неопходних за интеграцију привреде Републике Србије у јединствено европско тржиште.

„Лична заштитна опрема (ЛЗО) користи се при грађевинским радовима, а овој групи припадају шлемови, заштитне наочаре и рукавице. Према важећем Закону о безбедности и здрављу на раду, запослени су дужни да користе средства и опрему за личну заштиту на раду. Осим тога, ову опрему потребно је користити и током сличних радова код куће, да би се избегло повређивање. Лична заштитна опрема су и наочаре за сунце, као и опрема за спортске активности – штитници за лактове, колена, зглобове и шаке, кациге, појасеви за планинарење. Коришћењем ЛЗО током спортских и рекреативних активности, могућности за повреде сведене су на минимум. Важно је  да сва опрема буде усаглашена са ергономским захтевима и да буде ефикасна и нешкодљива. То се потврђује знаком 3А, српским знаком усаглашености који је паралела ЦЕ знаку у ЕУ и усаглашен је са Уредбом Европске уније“, кажу из Министарства привреде.

Усклађивањем националних прописа за производе са законодавством ЕУ обезбеђује се једнак третман производима, повећање конкурентности, ниже цене и већи избор за потрошаче. Тиме се осигурава и једнак ниво заштите јавног здравља, потрошача и животне средине на унутрашњем европском тржишту.

“Безбедност грађана је на првом месту. Сви производи пласирани на тржиште морају поштовати високе стандарде са становишта њихове безбедности за употребу, утицаја на здравље грађана као и са становишта заштите животне средине. Сви актери, институције, грађани и компаније имају важну улогу и одговорност у овом процесу“, рекао је Шеф сектора у Делегацији Европске уније у Србији, Мартин Клауке.
 
Европска унија пружа континуирану подршку Србији у отклањању техничких баријера трговини и слободном кретању роба. Процес усаглашавања са прописима и стандардима Европске уније остварен је, између осталог и кроз техничку подршку институцијама кроз неколико пројеката чија је вредност виша од 10 милиона евра.