Мобилна навигација
24. окт 2021.

Преговарачко Поглавље 6 у оквиру Кластера 2 најбоље оцењено у Извештају ЕК

Поводом објављивања годишњег Извештаја Европске комисије (ЕК) о напретку Србије у процесу приступања ЕУ, Министарство привреде, које координира рад преговарачких група у оквиру Кластера 2 – Унутрашње тржиште, са задовољством констатује да је у Извештају препознат велики напредак који је постигнут у већини преговарачких поглавља које чине овај кластер, а који је од пресудне важности за припреме Србије за испуњавање захтева унутрашњег тржишта ЕУ и веома је важан за могуће мере ране интеграције и развој Заједничког регионалног тржишта.

У Извештају се наводи да је напредак, пре свега, постигнут у усклађивању законодавства у области права привредних друштава (Поглавље 6), слободи кретања радника (Поглавље 2) и права пословног настањивања и слободи пружања услуга (Поглавље 3).

Посебно желимо да укажемо да је Поглавље 6, чијим радом руководи Министарство привреде, по други пут узастопно, оцењено као најбоље поглавље у оквиру Кластера 2, али и у целом Извештају ЕК, односно оцењен је добар ниво припремљености поглавља и добар напредак који је остварен у извештајном периоду.

Такође, у склопу изузетно захтевног Поглавља 8 – Политика конкуренције, Европска комисија је констатовала да је у фебруару 2021. године, затворен дугогодишњи случај који се односио на Железару Смедерево доо. Ово је од посебног значаја јер је у питању прво испуњено мерило од укупно шест мерила за отварање Поглавља 8.

„Министарство привреде даје снажан допринос напретку Србије на европском путу и наставиће да, заједно са Министарством трговине, туризма и телекомуникација, као сакоординатором, посвећено ради на испуњавању мерила за отварање Кластера 2. Препознавање урађеног и вредновање постигнутих резултата од стране ЕК, само ће нас додатно подстаћи и допринети да се започете активности у процесу европских интеграција што пре реализују“ – рекао је Драган Стевановић, државни секретар у Министарству привреде и координатор Кластера 2.