Мобилна навигација
08. нов 2021.

Саопштење за јавност

У Министарству привреде данас је одржана прва седница Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала Института за водопривреду Јарослав Черни АД, Београд, на којој су отворене Главне коверте и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу”.

Комисија ће у наредном периоду извршити анализу достављене документације садржане у оквиру коверата са ознаком: „Подаци о понуђачу”, након чега ће Комисија, сходно Уредби о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем, предложити Министарству привреде доношење одговарајуће одлуке за сваког учесника у поступку.

Коверат са ознаком: „Понуда” отвара се само уколико Комисија одобри пријаву за учешће.

Захтев за откуп Продајне документације поднело је 6 правних лица, док су у предвиђеном року за доставу пријава за учешће у Поступку, поднете су 2 пријаве.

Закључком Владе Републике Србије од 17. децембра 2020. године покренута је иницијатива за приватизацију Институт за водопривреду Јарослав Черни АД, Београд.

Министарство привреде је 21. маја 2021. године, објавило Јавни позив за прикупљање писама o заинтересованости за учествовање у поступку приватизације Субјекта приватизације.

Закључком Владе РС од 5. августа 2021. године одређено да ће се поступак приватизације Субјекта приватизације спровести моделом продаје капитала и методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем.

Министарство привреде је 1. октобра 2021. године, објавило Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала Субјекта приватизације.