Мобилна навигација
25. окт 2022.

Успешно завршен пројекат “ЕУ за Србију – подршка безбеднијим производима”

Пројекат “ЕУ за Србију – подршка безбеднијим производима”, током ког су спроведене бројне активности које могу помоћи Србији у усклађивању са стандардима ЕУ, успешно је завршен.

“Пројекат је обухватио активности: подршка хармонизацији у оквиру Преговарачког поглавља (грађевински производи, експлозиви и пиротехнички производи намењени за цивилну употребу, лична заштитна опрема и моторна возила), јачање капацитета институција инфраструцтуре квалитета (Акредитационо тело Србије, Институт за стандардизацију Србије, Дирекција за мере и драгоцене метале) и тела за оцењивање усаглашености. Додатно, пројекат је подржао органе надлежне за тржишни надзор,  уз кампању подизања свести потрошача и привреде о значају техничког законодавства”, рекао је Миодраг Дуганџија, в.д. помоћника министра привреде.  

Дуганџија је додао да су реализоване пројектне активности значајно допринеле у погледу хармонизације прописа и унапређења знања у области инфраструктуре квалитета Републике Србије, а све у циљу напретка у преговарачком процесу у оквиру првог преговарачког поглавља за приступање ЕУ - “Кретање роба”.

“Овај пројекат је подржао приближавање Србије унутрашњем тржишту Европске уније, у законодавном и у погледу безбедности производа и потрошачких стандарда. Помажемо српским институцијама и компанијама у испуњавању високих здравствених, безбедносних и еколошких захтева за пласман производа на тржиште, а у корист потрошача и безбедности деце, укључујуц́и и унапређење безбедности дечијих игралишта”, рекла је Андреа Хоххубер, Шефица Сектора за Европске интеграције и економска питања у Делегацији Европске уније у Србији.
 
Током трајања пројекта реализовано је неколико комуникационих кампања за: пиротехнику, личну заштитну опрему, важност стандардизације и учешћа у стандардизацији, безбедна дечја игралишта и секторску промоцију Министарства привреде.

“Пројекат ЕУ за Србију – подршка безбеднијим производима потврдио је снажну посвећеност институција Инфраструктуре квалитета Србије безбедности и конкурентности у земљи, на Балкану и у ЕУ. Инфраструктура квалитета служи боље него икада раније интересима Србије, грађана и компанија применом најбољих доступних европских пракси”, рекао је Франциско Вердера, вођа пројекта.

Када се национални прописи за производе ускладе са законодавством Европске уније, осигурава се једнак третман, повећање конкурентности, ниже цене и већи и шири избор за потрошаче. Тиме се обезбеђује и једнак ниво заштите јавног здравља, потрошача и животне средине на унутрашњем европском тржишту.

Европска унија пружа континуирану подршку Србији у отклањању техничких баријера трговини и слободном кретању роба. Процес усаглашавања са прописима и стандардима ЕУ остварен је, између осталог, и кроз техничку подршку институцијама кроз неколико пројеката чија је вредност виша од десет милиона евра.