Мобилна навигација
27. дец 2021.

Успостављена Јединствена евиденција привредних субјеката у којима Република Србија има власништво

Министарство привреде je, у сарадњи са Агенцијом за привредне регистре, представило данас јавно доступну Jединствену базу података за привредне субјекте у којима Република Србија има власништво, у оквиру Регистра привредних субјеката, а која ће путем иновативне дигиталне платформе омогућити транспарентност података, уз једноставну и брзу претрагу жељених информација.

Помоћник министра Дубравка Дракулић истакла је да је ово први корак у испуњењу Акционог плана у оквиру Стратегије државног власништва и управљања привредним субјектима који су у власништву Републике Србије за период од 2021. до 2027. године.

„Општи циљ Стратегије, која представља јединствени акт, огледа се у одрживом и ефикасном управљању привредним субјектима у власништву државе (ПСРС), што одражава посвећеност Владе реформи ове области, повећању користи од државног власништва за грађане, као и остваривању стратешких и развојних циљева и заштите општег интереса Републике Србије. База података коју смо данас представили омогућиће доступност многих података до којих се до сада долазило на тежи начин, али и представља још један корак у дигитализацији привреде“, истакла је Дракулић.

Како је навела испуњењу ове активности се приступило систематски и свеобухватно. „Министарство је тиме испунило вишегодишњу потребу за обједињавањем података у једну интерактивну евиденцију и то не само свих ПСРС, већ и њихових зависних друштава, те и њихове имовине, а све у циљу подршке државе у примени разлога власништва и управљању портфељем државних предузећа. Посебно се захваљујемо на брзој и ефикасној сарадњи тиму АПР-а, који су уз максималну ангажованост људских ресурса Министарства привреде-Сектора за јавна предузећа и Сектора за приватизацију, узајамном сарадњом испунили ову важну активност и пре рока који је дефинисан прописима“, изјавила је она.

Директор АПР-а Милан Лучић навео је да Агенција за привредне регистре тренутно води 10 регистара и евиденцијa као поверене послове из надлежности Министарства привреде.

„Заједно са ресорним министарством, које нам пружа пуну институционалну и стручну подршку, направили смо Електронску евиденцију привредних субјеката у којима Република Србија има власништво, која је од данас објављена на интернет страници Агенције.

У оквиру евиденције се објављује преглед пословних података, правни статус и проценат учешћа државе у власништву привредних субјеката, подаци о оснивању и  променама регистрованим у тим и другим субјектима који имају утицај на привредне субјекте у власништву Републике Србије. Осим тога, објављују се одлуке регистратора, на основу којих су регистровани оснивање и промене података о члановима, законским заступницима, члановима надзорних и извршних одбора, капиталу, огранцима и други статусни подаци привредних субјеката, као и оснивачка акта, статути и друга документа ових субјеката, која се региструју у оквиру Регистра привредних субјеката, у АПР“, рекао је он.

Како је навео, путем претраживача су доступни подаци за 314 привредних субјеката, а евиденција ће се аутоматски ажурирати подацима из Регистра привредних субјеката, па ће Агенција за привредне регистре, уз остале пословне и финансијске податке, обезбедити и транспарентност пословних података о привредним субјектима у власништву државе. „“

                                                            **********

Стратегија државног власништва и управљања привредним субјектима који су у власништву Републике Србије за период од 2021. до 2027. године, израђена уз подршку Европске банке за обнову и развој (ЕБРД), а представља јединствени акт који пружа стратешку визију и упутства у вези са циљевима власничког управљања над привредним субјектима, циљевима финансијских и јавних политика, као и принципима корпоративног управљања и праксама надзора над привредним субјектима у складу са међународним стандардима и најбољом праксом.