Мобилна навигација
26. мај 2023.

Усвојене две уредбе које се односе на програме подстицања предузетништва кроз развојне пројекте и финансијску подршку за почетнике у пословању и младе у 2023. години

На 56. седници Владе Републике Србије усвојена је уредба о утврђивању Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2023. години.

Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину за реализацију пројекта Подршка развоју предузетништва опредељена су средства у износу од 1.982.499.000 динара, од чега је 900.000.000 динара намењено за реализацију Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2023. години.

Право да се пријаве на јавни позив за доделу бесповратних средстава и право да поднесу захтев за кредит код Фонда за развој Републике Србије имају предузетници, микро, мали и средњи привредни субјекти и задруге који су регистровани у Агенцији за привредне регистре, а који имају званичне финансијске извештаје за претходне две године у којима није исказан нето губитак.

Такође, на седници Владе донета је и уредба о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању и младе у 2023. години за чију сврху је опредељено 300.000.000 динара.

Циљ Програма је подстицање развоја предузетништва и одрживог економског развоја, односно повећање броја привредних субјеката, подршка почетницима за отпочињање самосталног пословања, подршка младим предузетницима и подстицање запошљавања.

Средства опредељена Програмом намењена су за финансијску подршку новооснованим предузетницима, микро и малим привредним друштвима који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније две године у односу на годину подношења захтева, као и новооснованим предузетницима, микро и малим привредним друштвима, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније пет година у односу на годину подношења захтева, а чији је оснивач и законски заступник физичко лице старости до 35 година.

Јавни позиви ће бити расписани у јуну.