Мобилна навигација
17. авг 2020.

Усклађени план јавних набавки по ЗЈН (91/19)

У складу са чланом 239. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/2019) који се примењује од 1. јула 2020. године, Министарство привреде донело је План јавних набавки за 2020. годину који је усклађен са одредбама тог Закона.

На основу члана 49. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/2019) који се примењује од 1. јула 2020. године Министарство привреде донело је Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама.