Мобилна навигација
30. окт 2019.

УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ЕЛЕМЕНАТА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ, ОДНОСНО ТРОГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 2020 – 2022. ГОДИНЕ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА КОЈИ ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА