Мобилна навигација

Биографија

Рођен 03.06.1969. године у Владимирцима.

На Универзитету Привредна академија Нови Сад, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд стекао звање Доктор наука - менаџмент и бизнис 2014. године. Докторски рад: Смањење броја запослених у јавним предузећима у Србији као детерминанта конкурентске предности.

На Факултету за услужни бизнис Сремска Каменица ФАБУС, стекао звање Дипломирани економиста, менаџмент у сектору финансијских услуга и Дипломирани економиста мастер, смер финансије и банкарство. Мастер рад: Утицај интернета и информационих технологија на пословање банкарског сектора у Србији.

У Средњој електротехничкој школи Михаило Пупин Нови Сад стекао звање Специјалиста за комутационе системе са програмским управљањем, V степен. Средњу техничку ПТТ школу завршио у Београду и стекао звање Електротехничар за ВФ и ТТ уређаје.

Стручни испит за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица, Министарство рада и социјалне политике, Управа за безбедност и здравље на раду, Београд, положио 2009. године.

Овлашћено лице за послове посредовања и заступања у осигурању, Народна банка Србије, Београд, од 2009. године.  

Судски вештак у области Сигурност на раду, Регистар судских вештака под бр. 5022, Министарство правде Републике Србије, Београд, од 2011. године.    

Радно искуство:

1991 - 2022. Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Извршна јединица Шабац, од 2013. до 2022. године на радном месту руководиоца Извршне јединице Шабац.

У три мандата биран за народног посланика у Скупштини Републике Србије на листи коју предводи Александар Вучић:

2014 – 2016  Народни посланик у Скупштини Републике Србије

2017 – 2020  Народни посланик у Скупштини Републике Србије        

2020 – 2021  Народни посланик у Скупштини Републике Србије

Одборник у Скупштини града Шапца у сазиву од 2012. до 2016. године.

Одборник у Скупштини града Шапца и шеф одборничке групе Српске напредне странке од 2020. године.

Учешће на међународним научним скуповима у земљи и иностранству са великим бројем објављених стручних радова из области економије и менаџмента.