Мобилна навигација
Биљана Жарковић

Биљана Жарковић

Сектор за инвестиције у инфраструктурне пројекте

Биљана Жарковић рођена је у Љигу 1959. године. Дипломирала је 1982. године на Правном факултету у Београду, на кривично-судском смеру.

Радно искуство стицала је, најпре, у Скупштини општине Љиг, где у периоду од годину дана ради на имовинскоправним пословима, а потом, у периоду од 1984. до 1987. године, обавља и послове секретара Радне организације „Ливница Љиг“. Каријеру, 1987. године наставља у Јавном предузећу „ПТТ Србија“ на пословима руководиоца службе за заједничке послове, координатора за сложене имовинско-правне послове, директора Радне јединице за издавачку делатност и заменика директора самосталног сектора за интерну ревизију.

У периоду 2005-2010. године обавља послове специјалног саветника из области локалне самоуправе у Министарству за државну управу и локалну самоуправу, а потом, од 2010. до 2012. године, и послове помоћника министра у Министарству за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу, Сектор за унапређење капацитета јединица локалне самоуправе.

За помоћника министра који руководи Сектором за инвестиције у инфраструктурне пројекте у Министарству регионалног развоја и локалне самоуправе постављена је септембра 2013. године.

Послове помоћника министра који руководи Сектором за инвестиције у инфраструктурне пројекте наставила је да обавља и у Министарству привреде.

Током каријере учествовала је у припреми и изради бројних законских и подзаконских аката, стратешких докумената и развојних пројеката.

Удата је и мајка двоје деце.