Мобилна навигација
Катарина Обрадовић-Јовановић

Катарина Обрадовић-Јовановић

Сектор за развој малих и средњих предузећа и предузетништва

Катарина Обрадовић Јовановић рођена је 1974. године у Београду.

Завршила је Машински факултет Београдског универзитета, смер индустријско инжењерство.

Први радни однос засновала је у Економском институту, као приправник, а касније као аналитичар, где је стекла искуство на различитим консултантским пројектима у области реорганизације предузећа.

Последњих 12 година била је на руководећим позицијама у сектору за мала и средња предузећа и радила на припреми предлога стратешких докумената у овој области и праћењу њиховог спровођења, као и на конципирању и реализацији већег броја различитих програма и активности подршке за мала и средња предузећа и предузетништво.

Током овог периода констансто се усавршавала у области подршке МСПП и европских интеграција, кроз похађање различитих стучних обука и студијске посете, укључујући US State department Internatiolanal Leadership Visitors програм, ЕУ Visitors програма Европског парламента и Европске комисије и студијски програм за више руководиоце у облати индустрије и развоја МСП у Јапану.

Учествовала је у великом броју радних група за припрему нацрта закона, међуминистарских радних група за припрему планова у различитим областима, програмирање донаторске подршке и сл. Била је секретар Савета за развој малих и средњих предузећа и предузетништва.

Представник је Републике Србије у различитим међународним радним телима, пројектима и иницијативама, које се баве темама предузетништва и конкурентности и координатор за спровођења Акта о малим предузећима Европске Уније у Републици Србији.

У домену европских интеграција, заменик председника је преговарачке групе за поглавље 20 које се односи на индустријску политику и мала и средња предузећа и обавља функцију високог службеника за програме помоћи Министарства привреде у оквиру система управљања ИПА средствима ЕУ.

Течно говори енглески и служи се француским језиком.

Удата је и мајка двоје деце.