Мобилна навигација
Министарство привреде Републике Србије
09. дец 2020.

КОМИСИЈА ЗА РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ПРИВРЕМЕНИХ ЗАСТУПНИКА КАПИТАЛА

Решењем министра привреде бр. 06-00-214/2020-05 од 2. децембра 2020. године дата је сагласност на Пословник о начину поступања, рада и одлучивања Комисије за разматрање захтева привремених заступника капитала.