Мобилна навигација
Министарство привреде Републике Србије
23. апр 2024.

Обавештење о раскиду Уговора о додели средстава број: 401-00-00984/2022-12 од 18. априла 2022. године и број: 401-00-00984/1/2022-12 од 15. маја 2023. године

У складу са чланом 78. став 2. Закона о општем управном поступку („Службени гласник“ бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) објављује се Обавештење у предмету број: 401-00-00984/2022-12 од 17. априла 2024.године.

Уговорна страна привредно друштвo WILMOTT TRADE DOO.