Мобилна навигација
Министарство привреде Републике Србије
06. јул 2022.

Ослобођење обавезе евидентирања промета преко електронског фискалног уређаја

Лица која обављају делатности, односно послове у складу са Правилником о одређивању послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата ослобођена су обавезе евидентирања промета преко електронског фискалног уређаја, без обзира на то да ли наведена лица поседују одговарајући сертификат.