Мобилна навигација
03. нов 2021.

Годину дана рада Mинистарства привреде

Министарство привреде на челу са министарком Анђелком Атанасковић, у претходних годину, обезбедило је посао за 9.5 хиљада нових радника кроз 49 уговора којим су отворене нове и проширене постојеће фабрике. Кроз програме финансијске подршке малим и средњим предузећима,  у наведеном периоду, Министарство је обезбедило инвестиције од 11 милијарди динара, док је у 56 општина и градова широм Србије реализовало 76 инфраструктурних пројеката. Приватизациони портфељ од 556 предузећа колико их је било у портфељу Агенције за приватизацију 2014. године, смањило је ове године на свега 68 неприватизованих предузећа. Донета је и Стратегија државног власништва и управљања привредним субјектима који су у власништву Републике Србије за период од 2021. до 2027. године са акционим планом, и то по први пут у Републици Србији као јединствени акт који пружа стратешку визију и упутства у вези са циљевима власничког управљања над привредним субјектима који су у власништву Републике Србије.

 

ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

У периоду од октобра 2020. године до октобра 2021. године закључено је 49 нових уговора о додели средстава подстицаја за реализацију инвестиционих пројеката којима се отварају нове фабрике, односно проширују производни капацитети. Реализацијом наведених инвестиционих пројеката врши се улагање у износу 1.1 милијарде евра, запошљава се 9.5 хиљада нових радника, а подстицаји износе 165 милиона евра.

 

ПОДРШКА МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА

Министарство привреде је у протеклих годину дана спроводио програме финансијске и нефинансијске подршке МСПП за започињање и даљи развој пословања. Кроз програме финансијске подршке, до октобра 2021. године, укупно је подржано 858 захтева привредних субјеката са 2.230.462.236,00 РСД одобрених бесповратних средстава, чија је вредност инвестиције 11.330.961.078,86 РСД.

 

ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЈЕКТИ

Министарство привреде је за годину дана рада Владе спроводило два Програма у циљу реализације инфраструктурних пројеката. Рађено је на реализацији укупно 76 инфраструктурних пројекта у 56 јединица локалне самоуправе укупне вредности 3.769.524.371 динара од чега учешће Министарства привреде у финансирању износи 2.283.697.034 динара. Завршена је реализација 43 инфраструктурна пројекта, док се остали пројекти претежно налазе у  завршним фазама реализације.

 

ПОЛИТИКА ДРЖАВНОГ ВЛАСНИШТВА

У априлу 2021. године је усвојена Стратегија државног власништва и управљања привредним субјектима који су у власништву Републике Србије за период од 2021. до 2027. године и то по први пут у Републици Србији као јединствени акт који пружа стратешку визију и упутства у вези са циљевима власничког управљања над привредним субјектима који су у власништву Републике Србије, циљевима финансијских и јавних политика, као и принципима корпоративног управљања и праксама надзора над привредним субјектима РС у складу са међународним стандардима и најбољом праксом.

 

ИНДУСТРИЈСКА ПОЛИТИКА

Влада РС је, на предлог Министарства привреде, у априлу 2021. године усвојила акциони план за спровођење Стратегије индустријске политике Републике Србије од 2021. до 2030. године. Наведени документи представљају одговор на савремене трендове у светској привреди и индустрији. Намера је стварање ефикасне добро координиране политике развоја индустрије, уз посебан фокус на процесе дигиталне трансформације и зелене транзиције, као два кључна елемента за будући одрживи развој индустрије.

 

ПРИВАТИЗАЦИЈА

Од 556 предузећа, колико их је било у портфељу Агенције за приватизацију 2014. године, у октобру о.г., остало је неприватизованих свега 68 предузећа. У претходних годину дана објављено је укупно 9 јавних позива за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала/стратешко партнерство. У претходних годину дана закључени су уговори о продаји и спроведене успешне продаје/трансакције, за предузећа:

  • ВПД СМЕДЕРЕВО ДОО, Смедерево – (остварен приход 661.000,00 евра)
  • МИНЕЛ КОНЦЕРН АД, Београд – (остварен приход 192.594.337,53 динара).