Мобилна навигација

СЕКТОР ЗА КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ ПРОИЗВОДА

Сектор за квалитет и безбедност производа

Никола Витас, рођен је 1982. године у Београду.

Дипломирао је на Машинском факултету, Универзитет у Београду.

Више од 15 година бави се пословима у области стандарда и инфраструктуром квалитета. Стекао је драгоцено искуство и широко знање из области привреде, обављајући различите одговорне послове у области ауто индустрије.

Професионалну каријеру започео је у Шкода мрежи у Србији 2007. године, на позицији референта техничке службе за едукацију, праћење и имплементацију процеса.

Био је задужен за праћење процеса рада, имплементацију стандарда, едукацију, организацију и спровођење обука у оквиру техничког сектора.

Поред тога бавио се изузетно сложеним пословима, попут модификације софтверских производа, аналитичким приступом одабира најсавременије опреме специјалних карактеристика. Био је задужен за координацију рада, ради обезбеђивања беспрекорног и добро организованог извршавања најзахтевних задатака, ради остваривања успешног пословања.

Захваљујући упорном раду и труду, на позицију техничког директора/директора постпродаје долази 2011.године.

Поред доношења важних одлука и имплементације стандарда у пословању, бавио се руковођењем сервисним центром, кореспонденцијом са увозницима, управљао је најзахтевнијим процесима рада, водио посебне преговоре на нивоу флотних купаца у одржавању, управљао људским ресурсима.

Посао саветника директора Дирекције за мере и драгоцене метале обављао је од почетка 2022.године, где је остварио запажене резултате.

Бавио се најосетљивијим питањима од круцијалне важности за развој привреде у домену мера и драгоцених метала. Био је задужен за дијалог између привредника и државе, ради остваривања заједничког интереса, просперитета и проактивног системског решавања горућих питања, кроз различите видове правних и других аката.

Био је задужен за организацију процесног система за ефикасније издавање решења и сертификата увозницима и произвођачима предмета од драгоцених метала, што представља искорак у овој области, и увођење једноставног, ефикасног и брзог приступа потребним подацима.

Постављен је за в.д.помоћника министра 10. новембра 2022.године.

По постављењу навео је да ће се залагати за додатно унапређење инфраструктуре квалитета у Републици Србији, а захваљујући личном искуству у свери предузетништва на побољшању привредног амбијента, у делокругу својих надлежности.

Завршио је бројне обуке, међу којима су обуке за управљање људским ресурсима, пословна предвиђања, планирање и управљање буџетом, пројектовање у привреди, процеси преговарања и друге.

Ожењен је, отац двоје деце.