Мобилна навигација

Јавне набавке

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ у поступку централизоване јавне набавке број 10/2019 (набавка рачунарског материјала - тонера) за партију 1 – оригинал тонери за Canon уређаје

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ у поступку централизоване јавне набавке број 10/2019 (набавка рачунарског материјала - тонера) за партију 1 – оригинал тонери за Canon уређаје

Јавна набавка број 33/2020 Реконструкција хидротехничких инсталација и коловозне конструкције у улици Балканској у функцији развоја сектора услуга, град Чачак

Јавна набавка број 33/2020 Реконструкција хидротехничких инсталација и коловозне конструкције у улици Балканској у функцији развоја сектора услуга, град Чачак

Јавна набавка број 28/2020 Инфраструктурно уређење „46 Урбаних џепова“ Микролокација Ковиљ, у циљу унапређења туристичког потенцијала, град Нови Сад

Јавна набавка број 28/2020 Инфраструктурно уређење „46 Урбаних џепова“ Микролокација Ковиљ, у циљу унапређења туристичког потенцијала, град Нови Сад

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 17/2020 Извођење додатних радова на изградњи пешачке зоне у Врањској Бањи, Град Врање

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 17/2020 Извођење додатних радова на изградњи пешачке зоне у Врањској Бањи, Град Врање

Јавна набавка број 20/2020 Извођење радова на изградњи канализационе мреже у циљу функционалног оспособљавања Агро - бизнис зоне у насељу Косанчић, општина Бојник

Јавна набавка број 20/2020 Извођење радова на изградњи канализационе мреже у циљу функционалног оспособљавања Агро - бизнис зоне у насељу Косанчић, општина Бојник

Јавна набавка број 26/2020 Реконструкција и пренамена објекта школе у Бучју у туристички локалитет, ради промоције туристичких потенцијала у општини Прибој

Јавна набавка број 26/2020 Реконструкција и пренамена објекта школе у Бучју у туристички локалитет, ради промоције туристичких потенцијала у општини Прибој

Јавна набавка број 23/2020 Изградња доводног водовода, одводне канализације, приступног далековода и трафостанице на саобраћајници ка туристичком локалитету Градац у Тутину

Јавна набавка број 23/2020 Изградња доводног водовода, одводне канализације, приступног далековода и трафостанице на саобраћајници ка туристичком локалитету Градац у Тутину

Јавна набавка број 7/2020 Реконструкција саобраћајница до туристичких и археолошких локалитета Краку Лу Јордан, Златни Пек, Јелена стена у Кучеву

Јавна набавка број 7/2020 Реконструкција саобраћајница до туристичких и археолошких локалитета Краку Лу Јордан, Златни Пек, Јелена стена у Кучеву