Мобилна навигација

Јавне набавке

Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму у поступку централизоване јавне набавке број 4/19 (услуге преноса путем оптичких влакана) за партију 2

Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму у поступку централизоване јавне набавке број 4/19 (услуге преноса путем оптичких влакана) за партију 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ у поступку централизоване јавне набавке број 7/18 (услуге мобилне телефоније) за пакет 4 и 5

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ у поступку централизоване јавне набавке број 7/18 (услуге мобилне телефоније) за пакет 4 и 5

Јавна набавка број 40/2020 Изградња улицe, водоводне мреже, канализационе мреже и мреже атмосферске канализације у индустријској зони у Власотинцу

Јавна набавка број 40/2020 Изградња улицe, водоводне мреже, канализационе мреже и мреже атмосферске канализације у индустријској зони у Власотинцу

Јавна набавка број 38/2020 - Унапређење туристичког потенцијала кроз реконструкцију и доградњу културно - туристичког и едукативног центра „Врелоˮ у Белој Паланци

Јавна набавка број 38/2020 - Унапређење туристичког потенцијала кроз реконструкцију и доградњу културно - туристичког и едукативног центра „Врелоˮ у Белој Паланци

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ у поступку централизоване јавне набавке број 10/2019 (набавка рачунарског материјала - тонера) за партију 5 – оригинал тонери за Lexmark уређаје

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ у поступку централизоване јавне набавке број 10/2019 (набавка рачунарског материјала - тонера) за партију 5 – оригинал тонери за Lexmark уређаје

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ у поступку централизоване јавне набавке број 1/2019 (набава горива и мазива) за партију 3 – набавка горива Evro dizel

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ у поступку централизоване јавне набавке број 1/2019 (набава горива и мазива) за партију 3 – набавка горива Evro dizel

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ у поступку централизоване јавне набавке број 8/2019 (одржавање рачунарске и комуникационе опреме и штампача) за партију 10 – одржавање штампача Canon

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ у поступку централизоване јавне набавке број 8/2019 (одржавање рачунарске и комуникационе опреме и штампача) за партију 10 – одржавање штампача Canon

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ у поступку централизоване јавне набавке број 10/2019 (набавка рачунарског материјала - тонера) за партију 3 – оригинал тонери за НР уређаје

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ у поступку централизоване јавне набавке број 10/2019 (набавка рачунарског материјала - тонера) за партију 3 – оригинал тонери за НР уређаје

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ у поступку централизоване јавне набавке број 8/2019 (одржавање рачунарске и комуникационе опреме и штампача) за партију 8 – одржавање штампача Lexmark

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ у поступку централизоване јавне набавке број 8/2019 (одржавање рачунарске и комуникационе опреме и штампача) за партију 8 – одржавање штампача Lexmark